به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ، مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در 5 ماهه نخست امسال 15 هزار و 114 واقعه ولادت در استان همدان به ثبت رسیده است افزود:از مجموع ولادت ثبت شده 7 هزار و 830 نفر معادل 51/8 درصد پسر و 7 هزار و 284 نفر معادل48/2 درصد دختر هستند.

وی گفت: از تعداد کل ولادت‌های ثبت شده 9 هزار و 666 مورد در مناطق شهری و 5 هزار و 448 مورد در مناطق روستایی هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در هر شبانه روز 97 نوزاد متولد شده است، گفت: بیشترین ولادت ثبت شده مربوط به گروه سنی مادران 25 تا 29 سال است.

عبداله مقصودی‌فر گفت : در 5 ماهه امسال بیشترین نام انتخابی در گروه پسران مربوط به نام امیرعلی با تعداد 485 مورد و در گروه دختران بیشترین فراوانی نام مربوط به نام فاطمه با تعداد 686 مورد بوده است.