به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به واحدهایی که در راستای تولید مرغ گوشتی فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: استان همدان ظرفیت تولید ۹ میلیون مرغ گوشتی را دارد.

وی با اشاره به اینکه با احتساب سالانه سه دوره جوجه ریزی در استان این میزان به ۲۷ میلیون قطعه جوجه ریزی می‌رسد، گفت: اگر فعالیت‌ها برای واحدهای جوجه ریزی فعال شود تا پنج دوره در سال نیز می‌توان این جوجه ریزی را انجام داد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های واحدهای مرغ گوشتی استان بیش از سه برابر ظرفیت استان همدان است، گفت: باید قدرشناس این واحدهای گوشتی باشیم و به‌منظور رفع مشکلات آن‌ها همکاری کنیم.

نظرپور ادامه داد: دیگر امکان احداث چنین واحدهایی نیست و با توجه به شرایط بازار و غیرفعال شدن برخی از این واحدها با همکاری بانک‌ها باید به تولیدکنندگانی که دچار بدهی شده‌اند کمک شود.

رئیس شعبه دو تأمین اجتماعی همدان نیز در این کارگروه با ارائه آماری از تعداد بیمه‌شدگان اجباری در هفت ماه نخست امسال، اظهار داشت: افرادی که در این مدت برای نخستین بار شماره بیمه دریافت کرده‌اند سه هزار و ۷۷۳ نفر هستند که افزایش شش‌درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

جعفر مستوفیان افزود: ۶۲ هزار و ۵۳۲ نفر در این مدت زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده‌اند که ۱۹۳ هزار و ۱۵۲ نفر افراد تبعی بیمه‌شدگان اجباری شعبه یک و دو شهرستان همدان هستند.

وی با اشاره به طرح‌هایی که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری می‌شود، گفت: باید اطلاعات مربوطه از طریق کارگاه‌ها به سازمان بیمه تأمین اجتماعی ارسال شود تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند بیمه شوند.