به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رسول منعم  مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان که صبح امروز به همراه ربانی مهر معاون امور فرهنگی و جوانان و چاروسایی مدیر روابط عمومی اداره کل و جمعی از دبیران سازمان های مردم نهاد استان برای بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها به تهران سفر کرده اند از در غرفه خبرگزاری برنا و پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان و سایر روزنامه ها و خبرگزاری ها بازدید کردند و ضمن گفتگو با خبرنگاران، یادداشت هایی را در دفاتر یادبود غرفه ها به ثبت رساندند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همچنین از همراهی خبرنگاران و سردبیران و سرپرستی خبرگزاری برنا در اجرای برنامه های اداره کل ورزش و جوانان استان همدان قدردانی کرد.

متین مدیرعامل خبرگزاری برنا نیز در این این دیدار ضمن قدرانی از حضور منعم در این نمایشگاه عملکرد خبرگزاری برنا در همدان را مطلوب ارزیابی کرد.