به گزارش خبرگزاری برنااز همدان، محمدرضا یعقوب‌‌زاده ظهر امروز در مراسم بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تأمین اجتماعی مرتبط با جامعه کارگری، با بیان اینکه سال گذشته بیمارستان تأمین اجتماعی شاهد پیشرفت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بود، اظهار کرد: با افزایش تعداد پزشکان توانسته‌ایم رضایتمندی را در بین مردم ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در ارائه خدمات محدودیت وجود دارد، همان طور که متولیان بهداشت و درمان در وزارت بهداشت محدودیت دارند، گفت: رفع مشکلات و توسعه خدمات از اهداف اصلی است.

رئیس بیمارستان آتیه همدان از افزایش 13 درصدی مراجعه بیماران به پزشک در بیمارستان آتیه طی سال گذشته خبر داد و افزود: 279 هزار و 500 نفر به پزشک عمومی مراجعه کردند که این میزان در سال 93، 246 هزار و 612 نفر بود.

وی با اشاره به کاهش 18 درصدی مراجعه به دندانپزشک در سال گذشته خاطرنشان کرد:‌ مراجعه به پزشک متخصص 5 درصد افزایش داشته و از 138 هزار و 112 نفر در سال 93 به 145 هزار و 195 نفر در سال گذشته رسیده است.

یعقوب‌زاده گفت: سال گذشته نسبت به سال 93 مراجعه به داروخانه 17 درصد و مراجعه به رادیولوژی 31 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه مراجعه به آزمایشگاه با کاهش سه درصدی مواجه بوده است، افزود:‌ ضریب اشغال تخت در بیمارستان آتیه 102 درصد افزایش داشته و از 81.9 درصد در سال 93 به 83.1 درصد در سال گذشته رسیده است.

رئیس بیمارستان آتیه همدان با بیان اینکه تعداد بیماران بستری در بیمارستان آتیه 6 درصد افزایش داشته است، گفت:‌ میزان زایمان دو درصد و تعداد عمل جراحی 12 درصد در بیمارستان آتیه افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه عمل سزارین در بیمارستان آتیه 2.8 درصد کاهش داشته است، ادامه داد: تعداد مراجعه کنندگان سرپایی به بیمارستان آتیه در سال گذشته 906 هزار و 400 نفر بودند.

یعقوب‎زاده با بیان اینکه 834 هزار و 812 نفر در سال 93 سرپایی درمان شده‌اند، از افزایش هشت درصدی مراجعه و درمان سرپایی در بیمارستان آتیه خبر داد.

وی با بیان اینکه 194 هزار و 58 نفر در سال 93 و 205 هزار و 81 نفر در سال گذشته در بیمارستان آتیه بستری شدند، افزود: 6 درصد میزان بستری در بیمارستان آتیه افزایش داشته است.