به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ؛ معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان از سرریز شدن آب سد اکباتان خبر داد و گفت: اگر سرریز آب پایدار باشد به سد آبشینه که در پائین دست سد اکباتان قرار دارد هدایت خواهد شد.

وی با اشاره به سرریز شدن آب سد اکباتان خاطرنشان  کرد: بر اساس آنچه آب‌منطقه‌ای اعلام کرده در حال حاضر صد درصد سد اکباتان پر شده و سد در حال سرریز است.

وی با بیان اینکه حجم آب ذخیره شده در سد اکباتان 34 میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: در صورت پایداری سرریزی آب از سد اکباتان و ورود آب به سد آبشینه، منابع زیرزمینی نیز بنا به ساختار سد آبشینه بهره‌مند خواهند شد.

وی نیاز آب شرب همدان را 50 میلیون متر مکعب در سال اعلام کرد و گفت: بیش از 50 درصد آب شرب مورد نیاز باید از سایر منابع تامین شود.

نیکداد با تأکید بر اینکه به ناچار باید از منابع آب زیرزمینی نیز استفاده کنیم، یادآور شد: افت چاه‌های آب زیرزمینی در چند سال اخیر موجب شده در تأمین آب بخش غربی همدان با مشکل جدی مواجه شویم.

وی افزود: از آب‎بند خاکو و عباس‌آباد نیز که منابع فصلی تأمین آب شرب همدان هستند، غیر از فصول زراعی و در زمانی که کشاورزان نیاز به آب ندارند، استفاده می‌شود.

معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان همدان ضمن تأکید بر مدیریت مصرف از سوی مشترکان آب بیان کرد: تنها راهکار رهایی از بحران بی‌آبی مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب است.