به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار کبودراهنگ در کارگروه ارتقا کیفیت گندم، آرد و نان استان همدان اظهار داشت: براساس کاهش قیمت گندم که ارزانی آرد را به دنبال دارد باید تغییری در قیمت نان نیز حاصل شود در غیر این صورت ارزانی گندم چه تاثیری دارد.

وی با اشاره به اینکه 20 نانوایی سنگکی در کبودراهنگ وجود دارد که همگی به صورت آزادپز فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا چند واحد از این نانوایی‌ها به صورت دولتی پخت کنند یا اینکه قیمت نان در کبودراهنگ کاهش یابد.

قنبری با بیان اینکه ارزانی نرخ نان پس از کاهش قیمت گندم یکی از دلخوشی‌ها بود که انتظار می‌رفت اجرایی شود، گفت: با توجه به قیمت جدید گندم، سنگک با قیمت کمتری در کبودراهنگ عرضه شود چون وضعیت درآمدی در این شهرستان مناسب نیست و جز شهرهای محروم استان همدان محسوب می‌شود.