به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار رزن در این جلسه با اشاره به اینکه با افزایش قیمت نان موافق نیستیم ولی وضعیت قیمت‌گذاری نان در استان همدان با سایر استانهای کشور متفاوت است، گفت: در مرکز و شمال استان همدان لواش 175 تومان قیمت‌گذاری شده و این در حالی است که در شهرستان رزن قیمت لواش 165 تومان است.

فتحعلی حسینی با بیان اینکه کاهش قیمت نان سبب کاهش کیفیت نان می‌شود، عنوان کرد: وقتی آیتمهای قیمت‌گذاری نان بررسی می‌شود تفاوتی بین شهرستانهای استان نیست مگر اینکه کارشناسان قیمت ملک و اجاره بها را در شهرستان رزن کمتر محاسبه کرده‌اند در صورتی که اجاره‌بها و قیمت ملک در این شهرستان بیشترین افزایش را داشته است.