به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان، که در نشست اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به نقش موثر دانش آموزان در تحقق اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: فرهنگ اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی ایرانی اسلامی باید در بین دانش آموزان ترویج شود.

وی افزود: با توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بین نسل های جدید می توان در راستای پیشرفت جامعه گام های موثری برداشت.

فولادوند، درباره اقدامات صورت گرفته در آموزش و پرورش استان برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در راستای مصرف درست امکانات و اعتبارات به زودی کارگروهایی تشکیل می شود تا به تمام امور مربوط به اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش پرداخته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با تاکید بر اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در راستای عملیاتی کردن این مهم باید از تمام فرصت ها و ظرفیت ها استفاده شود.