به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند با اشاره به اقدامات شاخص مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند در راستای کاهش تلفات طی سال گذشته اظهار داشت: اصلاح 70 کیلومتر شبکه فشار ضعیف با هدف کاهش تلفات، افزایش ضریب ایمنی شبکه، کاهش خاموشی، تعدیل بار شبکه، افزایش سطح مقطع هادی، جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز با اعتبار 14 میلیارد ریال از جمله این اقدامات بوده است.

وی با اشاره به تعویض 3 هزار و 326 دستگاه کنتور تکفاز،  59 دستگاه کنتور سه فاز و 25 دستگاه کنتور دیماندی با اعتبار 5 میلیارد ریال افزود: احداث 15 کیلومتر شبکه فشار ضعیف با هدف تأمین برق 450 متقاضیان جدید و جلوگیری از برق‌های غیرمجاز، تبدیل 210 مورد کارت سبز به انشعاب مجاز، کاهش میانگین نصب انشعاب با اعتبار 5 میلیارد و 100 میلیون ریال نیز از دیگر فعالیت‌ها است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند ادامه داد: احداث 14 دستگاه پست هوایی کم تلفات و یک هزار و 500 متر شبکه کم ظرفیت و  تعدیل بار پست‌های هوایی با اعتبار 6 میلیارد و 500 میلیون ریال در همین راستا انجام شده است.

وی با اشاره به نصب 50 دستگاه کنتور مرجع برای شناسایی مناطق آلوده به برق‌های غیرمجاز با اعتبار 150 میلیون ریال یادآور شد: از دیگر اقدامات نصب 2 هزار و 27 دستگاه لوازم اندازه‌گیری برای متقاضیان جدید با اعتبار3 هزار و 250 میلیون ریال، احداث 2 هزار متر شبکه فشار متوسط جهت تعدیل بار فیدرهای شهرک – کهریز با اعتبار 900میلیون ریال و نصب 506 دستگاه چراغ روشنایی معابر با اعتبار 860 میلیون ریال بوده است.

فاضلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات اجرایی از محل بند «ز» تبصره 9 قانون بودجه عنوان کرد: در سال گذشته از محل این بند با 12 هزار و 500 متر شبکه فشار ضعیف احداث و نصب 361 دستگاه چراغ با اعتبار 454 میلیون ریال با هدف تبدیل 220 مورد انشعاب غیر مجاز و 450 مورد انشعاب جدید انجام شد.

وی ابراز داشت: در سال جاری نیز این برنامه برای تبدیل 500 انشعاب از محل اعتبارات بند «ز» با احداث 14 هزار متر شبکه فشار ضعیف در دستورکار قرار دارد.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: نصب 10 دستگاه پست هوایی و احداث یک هزار و 300 متر شبکه فشار متوسط  با اعتبار 4 میلیارد و 600 میلیون ریال برای تأمین برق متقاضیان جدید و تعدیل بار پست‌های مجاور نیز از محل اعتبارات بند «ز» انجام شده است.

وی ادامه داد: نصب پنج دستگاه پست هوایی و احداث یک هزار و 100 متر شبکه فشار متوسط نیز در برنامه سال جاری قرار دارد که تا پایان سال اجرایی می‌شود.

فاضلی با بیان اینکه در سال گذشته 25 هزار متر شبکه فشار ضعیف با اعتبار 4 میلیارد و 250 میلیون ریال با هدف کاهش تلفات و خاموشی و افزایش ضریب ایمنی در شبکه در سطح شهرستان اصلاح شده است، اظهار داشت:  در سال جاری نیز اصلاح 20 هزار متر شبکه و 15 دستگاه پست هوایی فرسوده در روستاهای نهاوند در دستور کار است.

وی تأکید کرد: اصلاح 900 دستگاه لوازم اندازه‌گیری معیوب با درصد خطای بالا در سال 94 با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال انجام شده و اصلاح 3 هزار دستگاه نیز امسال صورت می‌گیرد.