به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان در تجمع مردمی مدافعان حریم خانواده با بیان اینکه آنقدر آگاهی در بانوان جامعه بالاست که شاهد حضور کثیری از مدافعان حریم خانواده هستیم، اظهار کرد: بانوان با تشکیل این جمع پیام‌های مهمی به مسؤولان کشور، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و تک تک شهروندان ارسال می‌کنند.

وی با بیان اینکه در 21 تیر 1314 یعنی 81 سال پیش یک قزاق دست نشانده انگلیس دستور این کشور را برای رواج بی‌دینی در کشور اجرا می‌کرد، افزود: رضاخان عزاداری امام حسین(ع) را ممنوع، روحانیت را محدود و حجاب را برای زنان این سرزمین ممنوع کرد.

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان با اشاره به اینکه زنان بسیاری در آن دوران برای حفظ حجاب خود مرارت بسیاری کشیدند، تصریح کرد: سختگیری‎ها به اندازه‌ای بود که زنان عفیفه برای استحمام نیز مدت‌ها خارج نمی‌شدند و یا از پشت بام‌ها به حمام می‌رفتند.

وی با بیان اینکه رضاخان به گورستان تاریخ پیوست و نتوانست حجاب را از زنان بگیرند، ادامه داد: پس از آنکه دنیا به اهمیت حجاب پی برد، هرچند کشورهای استعمارگر می‌دانند که حجاب چه خطری برای آنها دارد.

رستمی ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به اهداف خود عفاف، حجاب و حیا را از جامعه ایرانی و زنان آن بگیرند.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز جنگ ما در حلب، دمشق و ... نیست، افزود: امروز از رجزهای مستانه دشمنان خبری نیست، چراکه نمی‌توانند اقدامی کنند بنابراین جنگ را در داخل کشور و در عرصه فرهنگی آغاز کردند.

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان با اشاره به اینکه همه می‌دانند ترور به نظام آسیبی نمی‌رساند، اظهار کرد: بنابراین دشمن مبارزه را در خانه‌ها آغاز کرده و برای آن هزینه می‌کند تا حیا و عفت را از خانواده‌ها بگیرند.

وی اظهار کرد: جنگ بسیار سختی در پیش است، چراکه اگر در این جنگ موفق شوند، پشت رزمندگان ما نیز در حلب و دمشق خالی خواهد شد.

رستمی با بیان اینکه خداوند مقابله با این نوع جنگ را جهاد کبیر می‌داند، افزود: دشمن، جنگ با باورهای ما را آغاز کرده، چراکه می‌داند هر رزمنده‌ای که امروز در مقابل آنها قد علم کرده از دامن یک زن عفیفه برخواسته است.

وی اضافه کرد: اگر بانوان شاخص‌های زینبی و فاطمی نداشته باشند با فرزندان آنها می‌توان به راحتی جنگ کرد.

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان با اشاره به اینکه جنگ امروز نرم است و نه سخت، تصریح کرد: مقام معظم رهبری پیش از این، سخن از شبیخون فرهنگی سخن می‌گفتند اما امروز سخن از جنگ و ناتوی فرهنگی به میان می‌آورند.

وی با بیان اینکه مردان در عرصه‌های سخت ایستادند، ادامه داد: اگر بانوان در مقابل جنگ فرهنگی مقاومت نکنند، رزمندگان در جنگ سخت موفق نخواهند بود.

مسؤول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان با اشاره به اینکه زن نه تنها حضور در جامعه که در خلوتگاه خود با خدا نیز حجاب دارد، خاطرنشان کرد: خداوند بندگان خود را در این لباس عزیز می‌داند و این به آن معنا نیست که خداوند نامحرم است.

وی با بیان اینکه لباس زن مسلمان یعنی لباس تقوا، لباس بندگی خداوند و کرامت، گفت: به همین دلیل است که دشمن از حجاب می‌هراسد، چراکه حجاب زن مسلمان یک شعار اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و یک واجب فردی است.

رستمی با اشاره به اینکه در عرصه جنگ بزرگ و سرنوشت‌ساز هستیم، اظهار کرد: در اطراف و همسایگان ما جبهه‌های مخالف اسلام وجود دارد و در داخل کشور نیز نوکرانشان برای آن‌ها دم تکان می‌دهند و در این جبهه معتقدان به خدا و منتظران ظهور مظلومانه در مقابل آنان قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه همه معتقدان و غیرتمندان باید روحیه مقاومت، امید، حجاب، عفاف و ... در جامعه را تزریق کنند، افزود: در این راه ترسوها و افرادی که فکر می‌کنند در مقابل اسلام مسؤول نیستند و توان ادامه راه شهیدان را ندارند، شرمنده هستند.