به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رییس کمیسیون فرهنگی،اجتماعی شورای شهر همدان در جلسه ای کمیسیونفرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان گفت: یک میلیارد تومان اعتبار درراستای تسریع در روند اجرایی فرهنگسراها اختصاص داده شد.

 

وی ضمن تاکید بر بهر برداری فرهنگسراها در هفته دولت ، افزود: فرهنگسراهاباید به صورت کامل تجهیز و در اختیار مردم قرار گیرند چرا که در غیراینصورت باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشیم.

 

وی تصریح کرد: همچنین باید در محلاتی که فرهنگسراها احداث می شودانشعابات آب، گاز، مخابرات و.... به صورت کامل و جد دنبال شود تا در زمانافتتاحیه مشکلی ایجاد نشود.

 

رضائی اظهار کرد: سپاه ناحیه همدان بسیاری از سوله ها و سوژه های ورزشیدر مناطق محروم را تکمیل و به بهره برداری رسانده است.

 

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد: همزمان با هفتهدولت سالن های ورزشی سپاه ناحیه همدان افتتاح و به بهره برداری می رسد.

 

احداث بیش از دو هزار متر مربع سالن های ورزشی توسط سپاه ناحیه

حسن برزگر، فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز گفت: سپاه پاسداران ماموریت هایخود را در راستای جنگ سخت و نیمه سخت ، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم بهسرانجام می رسد که سرمایه گذاری در مناطق محروم یکی از اهم ماموریت های سپاه است.

 

وی افزود: سپاه ناحیه همدان از سال 91 احداث سوله و سالن های ورزشی راآغاز کرده است که تاکنون دو هزار و 200 متر مربع به بهره برداری رسیده است.

 

وی از تکمیل پروژه های ورزشی دیزج، اسلامشهر و فرهنگیان خبر داد و تصریحکرد: پروژه عمرانی ورزشی در دیزج دارای 78 درصد پیشرفت فیزیکی با 850 مترمربع، پروژه اسلامشهر با 1400 مترمربع با 90 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژهورزشی فرهنگیان با 1200 متر مربع یا 87/5 مترمربع در حال احداث و تکمیل

است.

 

فرمانده سپاه ناحیه همدان خاطرنشان کرد: یک میلیارد و 335 میلیون تومانبرای سالن های ورزشی مناطق محروم شهر هزینه شده است و 465 میلیون توماندیگر برای تکمیل نهائی احتیاج است.

 

برزگر اظهار داشت: همچنین با پیگیری های صورت گرفته مقرر شده است مجموعهای در میدان شهید همدانی با یک هزار و 355 متر مربع به سپاه ناحیه همداناختصاص یابد.