به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13 با بیان اینکه در شهرستان بهار 48 هزار تن برآورد خرید بوده که 92 هزار تن ظرفیت ایجاد کردیم و 7 هزار و 500 تن در حال حاضر خرید انجام شده است، تصریح کرد: در شهرستان اسدآباد 49 هزار تن برآورد خرید داریم که 93 هزار تن ظرفیت ایجاد کردیم و در حال حاضر 28 هزار تن خرید انجام شده است.

وی با بیان اینکه از 481 هزار تن برآورد خرید گندم در استان 216 هزار تن خرید انجام شده است، گفت: 30 هزار تن مجوز حمل گندم در خارج و داخل را از تهران دریافت کرده ایم.

فرشچی‎موحد با بیان اینکه در حال حاضر گندمی که در استان وجود دارد 426 هزار تن است که فعلاً مصرف چهار سال را پیش‌بینی می‌کند، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از یک‌هزار و 100 تن کلزا در استان خرید شده که 917 تن آن در سامانه ثبت شده است.

وی ارزش ریالی کلزای خریداری شده را 2 میلیارد و 281 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: مبلغی از پرداخت انجام شده و 150 میلیون تومان باقیمانده که باید پرداخت شود.