به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، در این بازی که به میزبانی ورزشگاه بعثت شیراز برگزار شد، دو تیم بدون گل مساوی کردند.

ترکیب تیم شهرداری در این بازی را داوود اژدری، مجید شعبانی، صادق بوستانی، حمید پروار، پیمان حشمتی، کاظم صالحی، رضا کوهی (از دقیقه 90 رضا کاشفی)، هادی بلوری (از دقیقه 65 حسن ذوالفقاری)، میثم زمانی، مهدی عسگری، تیمور شکری (از دقیقه 70 مصطفی قیصری) تشکیل دادند.

شهرداری در دقایق پایانی این بازی توسط میثم زمانی صاحب یک موقعیت عالی گلزنی شد که از دست رفت.

این دیدار را عبدالکریم حیدری به همراه حمید افشون و محمد شجاعی قضاوت کردند.