به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری همدان با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری‌ها اظهار کرد: بخشی از درآمد شهرداری‌ها به فعالیت‌های کوششی، صدور پروانه‌ها و عوارضی که شهرداری‌ها می‌گیرند، مربوط است.

وی تصریح کرد: بر این اساس به استناد اینکه یک سال آمار پروانه‌های ساختمانی افت پیدا کند یا بیشتر شود، این درآمدها هم متغیر خواهد بود.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری همدان یادآور شد: بخشی از درآمدها و حدود 2.7 درصد از مالیات ارزش افزوده نیز به شهرداری‌ها واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه یکسری از اعتبارات عمرانی از کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان به آنها اختصاص می‌یابد، بیان کرد: یکسری اعتبارات نیز از محل تبصره جرائم و اعتباراتی در قالب قانون بودجه سازمان شهرداری و دهیاری کشور به حساب آنها واریز می‌شود.

فرزانه با بیان اینکه این اعتبارات مجموع درآمدهایی است که شهرداری‌ها دریافت می‌کنند و این منابع متغیر است، گفت: در سال‌های مختلف مجموعه درآمدها را در بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده و از این محل هزینه می‌کنند.

وی با بیان اینکه در سال‌های 94 و 95 به گونه‌ای کاهش درآمدها را از محل پروانه ساختمانی در شهرداری‌ها شاهد بودیم، بیان کرد: با این وجود شهرداری‌ها تلاش خود را کم نکردند زیرا یکسری فعالیت‌های شهرداری‌ها درآمد ـ هزینه است و باید خود درآمد داشته باشند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری همدان اضافه کرد: بسیاری از خدماتی که در شهرداری‌ها برگزار می‌شود، عمرانی نیست بلکه نظافت شهری، مبلمان شهری، حقوق پرسنل، نیروهای شرکتی و خدماتی را هم شامل می‌شود.

وی در پایان سخنانش اضافه کرد: با وجود افت درآمدی که داشتیم، شهرداری‌ها سعی کردند وظایف خود را انجام دهند.