به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل فرهنگی و دبیر شورای مرکزی نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت بهداشت در نخستین نشست منطقه‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی منطقه غرب کشور در همدان اظهار داشت: از مهمترین رسالت‌های دانشگاه‌ها تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان است و انجمن‌های علمی دانشجویی نیز باید راهکارهای خلاقانه برای استفاده از علم و دانش ارائه دهند.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی دانشجویی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: در محیط دانشگاه‌ها باید فضای پرنشاط برای رشد تعالی این سرمایه‌های اجتماعی ایجاد شود.

دبیر شورای مرکزی نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی وزارت بهداشت بیان کرد: در حال حاضر 8 هزار انجمن علمی دانشجویی در وزارت علوم به ثبت رسیده است که از این تعداد 5 هزار انجمن فعالیت مستمر دارند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی عمومی و تخصصی انجمن‌های علمی دانشجویی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: دانشجویان باید پژوهش محور تربیت شوند و دنبال تولید محصول و ترویج ضرورت‌های جامعه به ویژه در حوزه سلامت باشند.