عضو شورای مرکزی سمن‌های جوانان استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در همدان، با اشاره به اهداف مشترک بسیاری از تشکل‌های مردمی مبنی بر رفع معضلات جامعه و توسعه در بخش‌های مختلف اظهارکرد: یکی از اهداف سازمان‌های مردم نهاد اولویت‌بندی معضلات و پرداختن به آنها برای مرتفع کردن هر یک به روش‌های گوناگون است.

وی ایجاد همبستگی و افزایش روحیه تعامل میان تشکل‌های همسو را فرصتی در اختیار جامعه دانست و با تأکید بر تقویت همکاری‌های فی‌مابین میان همه تشکل‌ها گفت: باید هدف اصلی از انجام فعالیت‌های داوطلبانه مشخص باشد و بر اساس اهداف مشترک کارهای مشترک پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

عضو شورای مرکزی سمن‌های جوانان استان همدان انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها را به عنوان تشکل‌های دانشجویی فرصتی بزرگ برشمرد و گفت: باید استفاده کاربردی از معلومات این تشکل‌ها در سطح جامعه برد.

وی اضافه کرد: ساختار انجمن‌های علمی به نحوی است که دانشجویان ممتاز و اجتماعی به عضویت آن درمی‌آیند و جامعه باید از این فرصت مغتنم به نفع مردم استفاده کند.

موسوی دو ویژگی تخصصی و داوطلبانه بودن را از ویژگی‌های مشترک سمن‌ها و انجمن‌های علمی برشمرد و با تأکید بر بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های موجود ادامه داد: سمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی می‌توانند بر اساس اولویت‌های جامعه و ضرورت‌های پیش‌رو کارهای مشترک برنامه‌ریزی کرده و اجرا کنند.

وی ادامه داد: قطعاً کار گروهی در سایه تعامل و همفکری نتایج ارزنده‌ای به دنبال خواهد داشت.

عضو شورای مرکزی سمن‌های جوانان استان همدان، جوانان را بزرگترین سرمایه کشور دانست و با اشاره به تعداد بالای جوانان استان همدان گفت: استفاده از این ظرفیت موجود و بهره‌گیری از توانمندی‌های آنها نیاز به بسترسازی مناسب دارد.

وی با اشاره به کارکرد سمن‌‎های جوانان گفت: سمن‌های جوانان بستر مناسبی برای شکل‌گیری شخصیت اجتماعی جوانان و نوجوانان است و به همین دلیل انتظار حمایت از شکل‌گیری و تقویت آنها از سوی مراجع ذیصلاح بیشتر است.