به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ، رئیس پلیس امنیت عمومی استان همدان گفت : این میزان کالای قاچاق شامل 28 هزار و 200 عدد انواع قاب و گارد موبایل خارجی قاچاق است که از یک واحد صنفی که به انبار تجهیزات موبایل تبدیل شده  بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ احمد رحیمی افزود : متهم به همراه کشفیات برای گذراندن مراحل قانونی تحویل اداره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی استان همدان شد و واحد صنفی مذکور هم پلمپ شد.