به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرعامل شرکت گاز استان همدان اظهار کرد: تعرفه‌های گاز طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 95 که دولت مکلف به تأمین آیین‌نامه اجرای آن بود، ثابت شد.

وی با بیان اینکه آئین‌نامه اجرایی تعرفه‌ها از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده است، گفت: تعرفه فروش گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک 150 تومان به صورت ثابت مشخص شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان یادآور شد: این در حالی است که در سال‌هایی که یارانه‌ها هدفمند شد و دوره‎‌های سال به گرم و سرد تفکیک شده بود، تعرفه‌ها به صورت پلکانی بود.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره 14 در دوره گرم که هشت ماهه ابتدایی سال تا پایان آبان ماه را شامل می‌شود، تعرفه‌ها به صورت ثابت 150 تومان برای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است.

مهدوی یادآور شد: طبق این تعرفه برای بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک که مصرف آنها کمتر از 160 مترمکعب در ساعت است، مبلغ ثابت و مشخص در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: باید از ابتدای سال طبق تعرفه جدید اعمال می‌شد اما از زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی که 95/7/3 است، این موضوع عملیاتی شده و باید اعمال شود.

وی در پایان اظهار کرد: این تعرفه در هشت ماه ابتدایی سال اجرایی می‌شود و چهار ماه بعدی مطابق تعرفه سال قبل بدون تغییر خواهد بود.