به گزارش خبرگزاری برنا ، در این مراسم به نقل از منطقه‌ی گل تپه، در این مراسم قنبری، فرماندار کبودرآهنگ با بیان این که مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه به ویژه مدرسه سازی، توفیق الهی را می طلبد، ابراز امیدواری کرد: این گونه کارهای معنوی و فرهنگی روز به روز در شهرستان و همه ی نقاط آن، رو به توسعه باشد و دانش آموزان از امکانات خوب بهره مند گردند.

   زارعی، رییس آموزش و پرورش گل تپه نیز گفت: خیرین به عنوان طلایه داران نهضت مدرسه سازی، رسالت عظیمی بر عهده  گرفته اند و با مشارکت خود به خوبی فرهنگ همگامی و همراهی در عرصه ی ساخت و تجهیز مدرسه را در جامعه ترویج می کنند.

   گفتنی است این پروژه ی آموزشی به همت خیرمدرسه ساز، حاج علی‌مراد رستمی احداث و جهت استفاده ی دانش آموزان مورد بهره برداری قرار گرفته است.