به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار تویسرکان در نشست بررسی مشکلات حوزه کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه اصلاح باغ های گردو موجب افزایش بهره وری از تولیدات این بخش و ایجاد فرصت های متنوع شغلی می شود افزود: بهره وری حداکثری از ظرفیت های بخش کشاورزی مهمترین راهبرد توسعه این شهرستان است.

وی اضافه کرد: اکنون مشکل کمبود منابع آب زیر زمینی در شهرستان تویسرکان همانند بسیاری از مناطق کشور یک معضل برای بخش کشاورزی به حساب می آید.

وی اذعان کرد: همچنین استفاده از برخی روش های سنتی کشاورزی و آبیاری موجب هدر رفت بخش قابل توجهی از ذخایر موجود آب می شود که حرکت به سوی راهکارهای نوین کشاورزی برای حل این مشکل یک ضرورت به شمار می رود.

مومیوند با اشاره به اینکه در حال حاضر 14 هزار بهره بردار در بخش کشاورزی تویسرکان مشغول به فعالیت هستند تاکید کرد: کشاورزی یکی از نقاط قوت شهرستان تویسرکان برای ایجاد فرصت های متنوع شغلی و پویایی اقتصادی است که در صورت آسیب دیدن به حوزه های اشتغالزای دیگر مانند بخش گردشگری نیز صدمه وارد می کند.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی تغییر الگوی کشت ، استفاده از کشت های کم آب بر و توسعه کشت های گلخانه ای از اثر گذاری ویژه ای بر ارتقا سطح بازدهی محصولات کشاورزی برخوردار است.

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه باید فعالیت های هدفمند، مدیریت شده و قانونی در زمینه برخورد با کشت محصولات پر آب بر در شهرستان تداوم یابد تصریح کرد: استفاده از کشت های کم آب بر مانند زعفران و دانه های روغنی کلزا با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی تویسرکان می تواند ثمر بخش باشد.

مومیوند متذکر شد: پدیده زمین خواری در باغ ها و زمین های زراعی شهرستان تویسرکان در وضعیت نگران کننده ای قرار ندارد و برخورد با ساخت خانه های باغی باید به گونه ای صورت گیرد که نارضایتی عمومی را به دنبال نداشته باشد.