به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، آخرین روز برگزاری هفته سوم دهمین دوره لیگ برتر هاکی ۳ دیدار برگزار شد و نتایج زیر حاصل بدست آمد:

شهرداری اراک ۴_ هیئت هاکی استان آذربایجان شرقی ۱

هیئت هاکی آذربایجان غربی ۵ _  هیئت هاکی استان قم ۴

هیئت هاکی استان همدان ۷_ هیئت هاکی استان کرمانشاه ۱

از گروه A تیم های شهرداری اراک با ۱۴ امتیاز ( تفاضل گل ۱۹) ، هیئت هاکی استان سمنان با ۱۴ امتیاز ( تفاضل گل ۱۳)و  هیئت هاکی استان آذربایجان شرقی  با ۶ امتیاز به ترتیب مقام اول تا سوم را از آن خود نمودند.

از گروه B  تیم های آذربایجان غربی با ۱۶ امتیاز ،هیئت هاکی استان همدان با ۱۳ امتیاز ، هیئت هاکی استان قم با ۶ امتیاز به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرارگرفتند.

در نهایت تیم های شهرداری اراک، هیئت هاکی استان سمنان از گروه A و  هیئت هاکی استان آذربایجان غربی، هیئت هاکی استان همدان از گروه B موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات شدند.