به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل انتقال خون استان همدان گفت: پذیره نویسی سلولهای بنیادی خونساز با هدف هدیه زندگی دوباره به بیماران نیازمند از دی ماه سالجاری روزهای شنبه و یکشنبه در این اداره کل انجام می شود.

 اظهار کرد: یکی از روشهای درمان بیماریها و بدخیمی های خون، پیوند سلولهای بنیادی خونساز به بیمار است.

وی اضافه کرد: همچنین سایر روشها در این رابطه عبارتند از پیوند مغز استخوان یا استفاده از خون بند ناف (Cord Blood Bank) است.

وی افزود: سلولهای بنیادی خونساز در بدن هر شخص مسئول ساختن اجزای خون هستند و شرط نخست برای پیوند سلولهای بنیادی خونساز به بیمار سازگاری ژنتیکی (آنتی ژن سازگاری بافتی) سلولهای بیمار و اهداکننده است.

مدیرکل انتقال خون استان همدان اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال یافتن اهداکننده مناسب در بین افراد خانواده و بستگان بیمار محدود است هدف مرکز پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز کمک به بیماران برای یافتن اهداکننده مناسب از میان افراد غیر خویشاوند است.

محمدی شرایط عضویت در مرکز پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز را سن 18 تا 50 سال، انگیزه بالای اهداکننده برای کمک به بیماران در تمام مراحل اهدای سلولهای بنیادی، سلامت اهداکننده و بررسی شرایط عضویت توسط پزشک مرکز عنوان کرد.

وی درباره فرایند عضویت و اهدای سلول بنیادی خونساز گفت: افراد داوطلب پس از معاینه و مشاوره پزشکی در صورت داشتن شرایط لازم به عنوان اهداکننده سلول بنیادی خونساز ثبت نام می شوند.

وی افزود: نتایج آزمایش ویژگیهای ژنتیکی (آنتی ژن سازگار بافتی HLA) خون داوطلبان در پرونده آنها ثبت شده از طرف دیگر مراکز پیوند ویژگیهای ژنتیکی بیماران را برای مرکز پذیرش اهداکنندگان سلولهای بنیادی خونساز ارسال می کنند تا از نظر وجود اهداکننده سازگار بررسی شود.

مدیرکل انتقال خون استان همدان اضافه کرد: در صورت سازگاری اهدا کننده با بیمار، اهداکننده به مرکز پیوند برای انجام آزمایشات تکمیلی و اهدای سلولهای بنیادی خونساز معرفی می شود.

محمدی در ارتباط با جمع آوری سلولهای بنیادی خونساز توضیح داد: در این مرحله ابتدا با تزریق زیر پوستی داروی

G-CSF به اهداکننده داوطلب موجب تحریک مغز استخوان برای آزاد کردن سلولهای بنیادی خونساز به درون خون محیطی صورت می گیرد سپس با روش آفرزیس سلولهای بنیادی خونساز را از خون محیطی جدا می کنند .

وی تاکید کرد: سلولهای بنیادی خونساز در 2 تا سه هفته در بدن اهداکننده جایگزین می شود و داروی G- CSF عارضه خاصی ندارد.

مدیر کل انتقال خون استان همدان با ذکر اینکه اهدای سلولهای بنیادی هزینه ای برای اهداکننده ندارد توصیه کرد: تنها افرادی که انگیزه مناسب و فرصت کافی برای همکاری در تمام مراحل آن را دارند به عنوان اهداکننده ثبت نام نمایند.

تاکنون در کشور ایران هفت هزار نمونه جمع آوری شده است و اگر این عدد به 100 هزار نمونه برسد پاسخگوی 50 درصد بیماران نیازمند خواهد بود.