به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد همدان را دارای تخصصی ترین آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی دانست و گفت: استان آماده ارتقای فیزیولوژی ورزشی درجهت سلامت و جسم افراد است .

مهدی مجلسی دکترای بیومکانیک ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: استان همدان در حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی در بحث امکانات و علمی خوشبختانه پیشرو است .

وی ادامه داد: در بخش نرم افزاری و سخت افزاری نیز جزو دانشگاه های برتر و مطرح کشور می باشد .

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد افزود: امکاناتی که برای دانشجویان است دو سالن بزرگ امام علی با ظرفیت 3000نفر و سالن های پوریای ولی و سالن های بزرگ کشتی و والیبال و از همه مهمتر آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی که در کل کشور نمونه است و از تمام دانشگاه های سراسری و دولتی و آزاد و خوارزمی و فردوسی مشهد ، دانشگاه تهران  دانشجویان ارشد و دکترا برای کارهای آزمایشگاهی خود از این مکان استفاده می کنند .

 

وی  تصریح کرد: آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی دارای دستگاه های آنالیز حرکتی و دستگاه تخته نیرو و بورس تلیت و الکترو مایوگرافی و همین طوررر   فوت اسکن و دستگاه دینامو متر   و   سنجش زمان عکس العمل فرد و دستگاههای دقیق به روز دنیا ویژیوال تریدی و نرم افزارهای مربوط به آنالیز راه رفتن بریا جمعیت های کلینیکی است که دارای مشکلات عضلانی و اسکلتی هستند و برای پروژه ها استفاده می شوند .

مجلسی گفت: در حوزه تربیت بدنی و ورزش ودر زمینه بیوکانیک ورزشی اولین نشریه تخصصی بیو مکانیک در کل کشور منتشر شده است .

وی وجود اساتید مجرب و دارای سابقه علمی را در زمینه ورزشی از دیگر مزایای مثبت استان دانست  و گفت: خوشبختانه در زمینه های بیومکانیک ، مدیریت ورزشی ، رفتار حرکتی و فیزیولوژی ورزشی پیشرو هستیم و تعداد 11 نفر از اعضا عضو هیات علمی دانشگاه هستند .

عضو هیات علمی دانشگاه در خصوص ارائه امکانات به دانشجویان گفت: تمام امکانات دانشگاه آزاد همدان دانشجویان این دانشگاه رایگان است و دیگر دانشجویان هم طبق تعرفه ای که در سراسر کشور یکسان است استفاده می کنند .

مجلسی برگزاری نشست های تخصصی علمی که سه شنبه هر هفته به طور منظم با بهره گیری از اساتید مجرب رگزار می شود را از برنامه های بی نظیر در کل کشور دانست.