به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان در کمیسیون خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک شورای شهر همدان اظهار داشت: شهرداری عزمی برای اجرای طرح BRT ندارد و اگر این گونه نیست باید در مدت یک ماه مصوبه اجرای این طرح را از شورای حمل و نقل و ترافیک دریافت کند.

وی با بیان اینکه مصوبه‌ای مبنی بر تعیین تکلیف طرح BRT همدان به شهردار همدان ابلاغ شد که ظرف یک ماه این موضوع را تعیین تکلیف کند، افزود: پیشنهاد شهرداری این است تا شهرک پزشکان ساخته شود چراکه پزشکان بسیاری در خیابان بوعلی هستند که می‌توان برای این شهرک سرمایه‌گذاری کنند.

گردان درباره دوربین‌های نظارت تصویری و ثبت سرعت شهر همدان نیز گفت: دوربین‌های ثبت سرعت تا پایان سال از دو دستگاه به 15 دستگاه افزایش می‌یابد ولی منابع مالی شهرداری همدان نیز باید در این زمینه تخصیص یابد.

عضو شورای شهر همدان بیان کرد: متاشفانه شهرداری همدان عزمی برای مکانیزه کردن شهر نداشته و بودجه‌ای در این زمینه تخصیص نمی‌دهد که بعدها آثار و نتایج آن را تصادفات و سوانح رانندگی مشاهده می‌کنیم.