به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت همدان اظهار کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته با ایجاد هر شغل در بخش صنعت چند نفر دیگر نیز در بخش های دیگر مشغول به کار می شوند.

وی بیان کرد: هر شغل در بخش صنعت 2.3 فرصت شغلی در دیگر بخش ها ایجاد می کند که با این توصیف تاکنون یکصد هزار نفر بصورت غیرمستقیم مشغول به کار شدند.

وی گفت: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی به طور میانگین ماهانه 850 شغل در همدان ایجاد می شود که عمده آنها مربوط به صنوف تولیدی و واحدهای صنعتی هستند.

رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت همدان تصریح کرد: این امار اشتغال در حالیست که بسیاری از کارفرمایان به منظور استفاده از مزایای معهافیت بیمه ای واحدهای زیر پنج کارگر را بیمه نمی کنند.

متین توضیح داد: طبق قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان که حداکثر پنج کارگر دارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند.

وی گفت: ایجاد اشتغال پایدار برای افراد جویای کار از جمله اولویت های سازمان صنعت معدن و تجارت بوده و برای دستیابی به این هدف اقدام به شناسایی و رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی می کند.

وی یاداوری کرد: بیش از 250 واحد صنعتی تعطیل و نیمه فعال که با ظرفیت کمتر از 30 درصد فعالیت داشتند در این دولت حمایت و فعال شدند که این موضوع در رونق اشتغال بخش صنعت تاثیر مثبتی داشته است.