به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، عضو شورای شهر همدان درباره وضعیت دست‌فروشان خیابانی بوعلی اظهار داشت: در رابطه با دست‌فروشان توافقاتی با اتاق اصناف انجام و مقرر شد تا دست‌فروشان در ساعت مشخصی نسبت به فعالیت اقدام کنند.

علی رحیمی‌فر با بیان اینکه این افراد به نوعی مردم این شهر بوده و باید به فکر کسب و کار آنها نیز باشیم عنوان کرد: باید طرح مناسب و مشخصی برای دست فروشان همدان تهیه شود تا آنها نیز به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه دهند.

وی درباره پارکینگ واحدهای تجاری نیز گفت: اصل موضوع دو پارکینگ برای یک واحد تجاری در اصل درست است و کمکی بود تا هزینه تامین یک پارگینگ در اختیار شهرداری باشد و پارکینگ عمومی ایجاد کند ولی زمان آن مناسب نیست.

عضو شورای شهر همدان اظهار داشت: اگر بازار مسکن و ساخت و ساز رونق داشت این طرح خوب بوده و پاسخ می‌داد ولی در زمانی که ساخت و ساز رونق ندارد نباید مشکلی به مشکلات شهر همدان اضافه شود.