به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: 400 حلقه از چاه‌های مجاز کشاورزی استان درسال 95 که دارای اضافه برداشت بودند با نصب کنتور هوشمند و اصلاح منصوبات از اضافه برداشت این چاه‌ها جلوگیری شد.

ستوده افزود: در سال 95 تعداد 350 مورد جلوگیری از حفاری چاه غیرمجاز در سطح استان انجام شد و همچنین تعداد 140 دستگاه حفاری غیرمجاز در حین حفاری توقیف وروانه پارکینگ شدند.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری و در ایام نوروز تعداد 3 حلقه چاه غیر مجاز در استان پر و مسلوب المنفعه شد.

ستوده گفت: با گشت‌های شبانه روزی اکیپ‌های گشت و بازرسی توانستیم در ایام نوروز از حفاری 8 مورد چاه غیرمجاز جلوگیری و تعداد 6 مورد دستگاه حفاری را توقیف و روانه پارکینگ نماییم.