به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرعامل شرکت فرش همدان با بیان اینکه تولید فرش همدان بسیار کاهش یافته است، ادامه داد: آپارتمانی شدن منازل باعث شده که امکان تولید فرش‌های بزرگ‌پارچه در آن‌ها فراهم نباشد.

محمدعلی جاویدان با اشاره به اینکه بافندگان همدان رغبت کمتری برای تولید فرش همدان دارند، خاطرنشان کرد: البته دلیل افت بازار فرش همدان تنها به یک عامل برنمی‌‌گردد و باید تحقیقات کارشناسی انجام شود که چرا تولید و صادر کردن فرش همدان افت کرده است.

وی  افزود: یک گروه کارشناسی باید این وظیفه را بر عهده بگیرد و مسؤولان از آن حمایت کنند چراکه بخش خصوصی امکان پرداخت هزینه آن را ندارد.

مدیرعامل شرکت فرش همدان با اشاره به اینکه بافندگان همدانی به تولید فرش  مناطق دیگر کشور می‌پردازند، تصریح کرد: باید تلاش بیشتری در راستای تولید انبوه فرش همدان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه نقشه فرش اصیل همدان نیازی به تغییر ندارد، ادامه داد: تنها باید در رنگ بندی‌های آن تغییرات ایجاد کرد تا بازار پسندتر باشد.

جاویدان با اشاره به اینکه فروش داخلی فرش‌های بزرگ‌پارچه پس از تحریم‌ها افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه تولید فرش بزرگ‌پارچه در همدان به مانند گذشته که به آن نیز شهره است صورت نمی‌گیرد و به همین دلیل سهمی هم در بازار داخل ندارد.

وی با بیان اینکه پس از برجام صادرات فرش رونق گرفت، گفت: تاجران در این مدت به خرید و صادرات فرش‌های قدیمی پرداختند و زمانی که نوبت به فروش فرش‌های جدید رسید بار دیگر تحریم‌ها اعمال شد.

مدیرعامل شرکت فرش همدان با اشاره به اینکه زمانی تابلو بافی رونق گرفت، اظهار کرد: اما امروز تابلو بافی نیز اشباع شده است و کمتر بافنده‌ای در همدان به سمت تابلو بافی می‌رود.

وی با بیان اینکه اگر امروز فرش بزرگ‌پارچه همدان تولید شود به راحتی قابل فروش است و قیمت آن کمتر از تولیدات دیگر استان‌ها نیست، افزود: متأسفانه فرش بزرگ پارچه در همدان تولید نمی‌شود.