به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مرضیه مساعد مدیر نظارت بر دارو، فرآو‌رده‌های بیولوژیک و مواد مخدر در همدان با بیان اینکه اگر فردی پس از پیچیدن نسخه همان لحظه عنوان کند دارویی را نمی‌خواهد، داروخانه موظف به تحویل آن است، اظهار کرد: وقتی دارویی از داروخانه خارج و دوباره برگردانده شود طبق قوانین وزارت بهداشت پس گرفته نخواهد شد.

وی با بیان اینکه معلوم نیست سلامت دارو بعد از خروج از داروخانه حفظ شده است یا خیر؟ خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت اعلام کرده داروخانه غیر از شرکت‌های دارویی، حق تحویل دارو از جای دیگر را ندارد.

مدیر نظارت بر دارو، فرآو‌رده‌های بیولوژیک و مواد مخدر در همدان با اشاره به اینکه این اقدام برای کنترل داروخانه انجام می‌شود تا دارویی را از جایی نگیرد و به نام خرید از مشتری بفروشد، افزود: گاهی فردی دارو را صبح از داروخانه گرفته و عصر به آنجا تحویل می‌دهد در این صورت مسوول فنی باید بپذیرد که آیا دارو در جای مناسبی نگه داشته شده و آسیب ندیده است؟.

وی با بیان اینکه هیچ داروخانه‌ای در لحظه پیچیدن نسخه اجباری به خرید دارو نداشته و در این زمینه نیز شکایتی نداشتیم، ادامه داد: البته در صورت بروز تخلف با متخلفان برخورد خواهد شد. 

وی در پایان در پاسخ به اینکه آیا نهادی می‌تواند داروهای اهدایی بیماران را تحویل بگیرد؟ گفت: بله، هلال احمر برای این کار انتخاب شده است.