به گزارش خبرگزاری برنا ؛معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان در خصوص ساماندهی میدن امام خمینی همدان افزود: تاکنون به صورت مشترک با شهرداری همدان در میدان امام خمینی(ره) اقدامی در راستای ساماندهی جداره‌ها انجام‌ نشده است.

احمد ترابی با اشاره به اینکه اقداماتی که در میدان امام خمینی(ره) تاکنون انجام‌شده از محل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی بوده است، تصریح کرد: هر طرحی برای اجرا باید ابتدا در شورای فنی اداره کل به تصویب و سپس به سازمان میراث فرهنگی در تهران برای تصویب نهایی ارسال می‎شود.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی جداره میدان امام خمینی(ره) به شهرداری همدان ارسال‌ شده است، ادامه داد: پس از بررسی طرح در شهرداری به اداره کل بازمی‌گردد تا برای تأیید نهایی به تهران ارسال شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با تأکید بر اینکه امیدواریم تعامل با شهرداری هرچه زودتر محقق شود، خاطرنشان کرد: مرمت بدنه، ساخت سایت‌موزه، ساماندهی جداره‌های میدان تاریخی حضرت امام در انتظار ایجاد تعامل و همکاری بین میراث و شهرداری است.

وی با بیان اینکه اعتبارات میراث فرهنگی به تنهایی پاسخگوی این طرح نیست، گفت: هرچه این تعامل سریع‌تر انجام بگیرد به نفع شهر و صنعت گردشگری استان همدان خواهد بود.

ترابی با اشاره به اینکه چگونگی تقسیم‌کار به تعامل و نوع همکاری بین دو نهاد بستگی دارد، اظهار کرد: به‌ عنوان‌ مثال در حوزه سایت‌موزه میدان، کف سازی توسط شهرداری، کاوش‌ها توسط میراث فرهنگی صورت گرفت و در ادامه طرح سایت‌موزه در سازمان تصویب و به شهرداری همدان برای اجرا سپرده شد.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای ساماندهی میدان امام، تصریح کرد: تعویض شیروانی‌های میدان امام(ره) حدفاصل خیابان شریعتی و باباطاهر، خیابان شهدا و تختی، مرمت بدنه ابتدای خیابان تختی و تعویض شیروانی، تعویض و رنگ‌آمیزی درهای چوبی توسط اداره کل میراث فرهنگی انجام‌ شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: مرمت جداره‌های حد فاصل خیابان شریعتی و باباطاهر، شریعتی و بوعلی، تختی و شهدا توسط اداره کل صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این اقدامات از ابتدای دهه 80 تاکنون انجام‌ شده است، خاطرنشان کرد: اکثر شیروانی‌های میدان امام خمینی(ره) تعویض شده است و تعداد کمی از آن‌ها باقی‌مانده است.

ترابی با تأکید بر اینکه جداره سازی بانک ملی نیاز به هزینه بالایی دارد، گفت: نورپردازی، ساماندهی جداره‌ها، یکنواختی تابلوها، جمع‌آوری سیم‌کشی‌های میدان امام خمینی(ره) باید انجام شود که اعتبار قابل‌ توجهی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه هر یک از موارد ساماندهی باید آنالیز شود، اظهار کرد: برای اجرای این طرح به همکاری بین میراث فرهنگی، شهرداری و بانک ملی نیاز است.