به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس اداره محیط زیست شهرستان کبودراهنگ  بیان کرد: سه شکارچی ساکن شهرستان همدان و یکی از استان های مجاور با 2 قبضه سلاح گلوله زنی در منطقه کبودراهنگ حضور می یابند.

وی اضافه کرد: آنها با شکار یک راس گراز و جدا کردن سر این گونه جانوری، لاشه آن را در داخل خودروی پاترول قرار داده و قصد خروج از مسیرهای فرعی را داشتند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کبودراهنگ بیان کرد: عوامل انتظامی به سرنشینان این وسیله نقلیه مشکوک شده و پس از توقیف و بازرسی خودرو لاشه گراز را کشف می کنند.

زرین ادامه داد: نتایج بررسی ها موید این بود که یکی از سلاح های کشف شده از شکارچیان بدون مجوز بوده همچنین این افراد با داشتن مجوز شکار پرنده اقدام به شکار غیرمجاز گراز کرده اند.

وی با بیان اینکه شکارچیان سابقه شکار غیرمجاز داشته اند گفت: پرونده این افراد تکمیل و تحویل مرجع قضایی شده است.