به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان در شورای زکات همدان گفت: امروز جهان بشریت از فراموشی سنت های الهی و ترویج بدعت های شیطانی رنج می برد.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی با اشاره به اینکه احیای نماز و احیای زکات روز به روز بالنده تر می شود افزود: احیای زکات در مرحله اول به طلاب جوان و پا به کار بستگی دارد تا در همه شهرها و روستا ها به ترویج فرهنگ زکات در بین مردم و کشاورزان بپردازند.

وی اظهار داشت: آنهایی که زکات پرداخت می کنند پاداش یزرگی در این دنیا و جهان آخرت دارند و آنهایی که زکات نمی پردازند عذاب الهی شامل حالشان می شود.

آیت الله محمدی ادامه داد: امروز مردم زکات را به نگاه غرامت نبینند بلکه باید بدانند زکات موجب تطهیر انسان می شود.

وی عنوان کرد: اگر زکات به خوبی پرداخت شود با استفاده درست از آن موجب ریشه کن شدن فقر می شود.