به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، رئیس شورای شهر همدان با انتقاد از طولانی شدن روند صدرو پروانه‌های ساختمانی در همدان افزود: متأسفانه روند صدور پروانه بسیار طولانی شده که این روند هم به ضرر مردم و هم به ضرر شهرداری است.

گردان باتاکید بر اینکه سیاست شورای شهر همدان اجرای این مصوبه تسهیل در امور روند صدور پروانه است، اظهارداشت: علیرغم اینکه مصوبه تسهیل در امور روند صدور پروانه به شهرداری اعلام شده اما تاکنون در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته و مقاومتی در این راه وجود دارد.

رئیس شورای شهر همدان تأکید کرد:‌ شهرداری همدان باید برای حل این مشکل و ایجاد رضایتمندی مردم راهکاری اساسی بیندیشد.