به خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان با بیان اینکه تدوین سند مهارت بستر‌ی است برای افراد جویای کار که به اشتغال پایدار ختم می‌شود اظهار کرد: رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در خصوص آموزش‌های مهارتی هر منطقه برحسب مزیت‌ها و نیازهاست.

وی با بیان اینکه با استفاده از نیازسنجی‌های انجام گرفته به دنبال این هستیم بدانیم چه موضوعی را به چه کسی آموزش دهیم افزود: امید است این سند به سمت عملیاتی شدن موثر پیش برود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان با بیان اینکه سند مهارت نقطه امیدی در مجموعه آموزش فنی و حرفه‌ای استان است یادآور شد: خروجی مراکز باید تربیت افراد توانمند باشد و این مهارت باید به تبدیل تولید به ثروت منجر شود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش ما بر این است که برنامه‌ریزی‌ها منجر به مطالبه شود اظهار کرد: مطالبه بدون شغل امکان‌پذیر نیست و افراد از ما شغل می‌خواهند.

مختاران با بیان اینکه از تولید مهارت می‌توانیم ظرفیت‌سازی کنیم خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای از دو بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده که ارائه خدمات در بخش دولتی رایگان است.