به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون فنی عملیات شرکت نفت همدان بیان کرد: از 44 جایگاه سوخت گاز طبیعی فعال در همدان برای 15 جایگاه سوخت استانداردسازی شده و هشت جایگاه نیز هنوز اقدام به استانداردسازی نکرده‌اند.

علی حسینی افزود: تا به امروز تلفات مربوط به جایگاه سوخت گاز طبیعی مربوط به فشرده کردن گاز نبوده و بیشتر سوانح و تلفات این جایگاه‌ها به دلیل دستکاری کردن مخازن خودروهای دوگانه‌سوز بوده که باید از طریق مراکز ادواری تست خودرو پیگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم اقدام هشت جایگاه سوخت گاز طبیعی به استانداردسازی گاز این جایگاه‌ها تا پایان سال قطع می‌شود.