به گزارش خبرگزاری برنا از همدان؛ در نشست شورایعالی پیشکسوتان کشور که در فدراسیون مربوطه برگزار شد، پس از رای گیری ، "حاج عبدالله کاظمی روشن" به عنوان عضو هیات رئیسه پیشکسوتان  ایران زمین انتخاب شد .

گفتنی است ؛ حاج عبدالله کاظمی روشن به عنوان نماینده استان همدان به این نشست دعوت شده بود.