به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر شعب بانک مسکن همدان گفت: 12 هزار و 61 فقره تسهیلات به میزان چهار هزار و 171 میلیارد ریال 10 ماهه سال جاری توسط این بانک در قالب مسکن یکم، مشارکتی و عقود مبادله پرداخت کرده است.

وی اظهار داشت: طرح مسکن یکم در دولت تدبیرو امید با هدف خانه دار کردن زوجین آغاز شد.

وی اضافه کرد: 9009 حساب بانکی در این بخش با سپرده یک هزار و 481 میلیارد ریال افتتاح شد تا از این طریق بتوان بخشی از هزینه خرید مسکن را تامین کرد.

مدیر شعب بانک مسکن همدان، سود اندک و اقساط کم با بازپرداخت طولانی را از مزایای طرح مسکن یکم و عامل استقبال شهروندان از این طرح دانست.

مالمیر ادامه داد: نرخ سود تسهیلات مسکن یکم در بافت فرسوده 6 درصد و در دیگر مناطق شهری هشت درصد تعیین شده است.

وی گفت: 10 ماهه سال جاری 921 فقره تسهیلات مسکن یکم به میزان 657 میلیارد ریال به متقاضیان و دارندگان این نوع حساب بانکی پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک مسکن همدان ادامه داد: همچنین برای یک هزار و 443 واحد 582 میلیارد ریال اعتبار از محل مشارکت پرداخت با سود 9 درصد در بافت فرسوده و 18 درصد در دیگر مناطق پرداخت شده است.

مالمیر افزود: 11 هزار و 593 فقره تسهیلات عقود مبادله به میزان سه هزار و 588 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه پرداخت شده است.

استان همدان دارای 35 شعبه بانک مسکن است که 20 شعبه آن در مرکز استان و 15 شعبه دیگر در 9 شهرستان تابعه قرار دارد.