به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مسابقات پیاده روی ۲۰ کیلومتر قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران سراسر کشور در تهران برگزار شد و دوندگان همدانی در این رقابتها خوش درخشیدند و تمامی مدال ها را به خود اختصاص دادند.

در این رقابتها حمیدرضا زورآوند به مقام قهرمانی رسید و آرمین شاه ملکی و علیرضا بختیاری دیگر دوندگان استان به ترتیب دوم و سوم شدند و امیر حسین احمدی منش دونده نوجوانان استان نیز به مقام چهارم این رقابتها رسید تا چهار نفر اول این رقابتها دوندگان همدانی باشند.

ضمن اینکه آرمین شاه ملکی دونده جوان همدانی توانست رکورد جوانان ایران را به خود ثبت کند.

در رده بانوان نیز زینب احمدی دونده خوب استان در جایگاه دوم این رقابتها قرار گرفت.