استاندار همدان در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به اینکه 470 سازمان مردم‌نهاد در امور مختلف داریم ادامه داد: باید در استان با حضور این سمن‌ها تحول جدی ایجاد کنیم و لازمه تحقق ظرفیت‌ها اعتقاد دستگاه‌ها به این مهم است.

وی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که مردم امور کشور را به دست گیرند خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند همه امور را انجام دهد.

وی با بیان اینکه نشست‌های مختلفی با اقشار جامعه برگزار می‌شود گفت: در یک سال گذشته با 700 نفر از سمن‎ها، 600 نفر از روحانیون، حدود یک‌هزار و 400 نفر از جوانان نشست‌های مختلفی برگزار شده است.

شاهرخی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در استان هیأت اندیشه‌ورز استان را تشکیل دادیم اظهار کرد: معاون اول رئیس جمهوری نیز این اقدام را پسندیدند و به عنوان الگو در کشور معرفی کردند.

وی با بیان اینکه از اقشار مختلف هیأتی را تشکیل دادیم افزود: جوانان کارگروه‌های مختلف را در سراسر استان تشکیل دادند و با فرماندار و مدیران دستگاه‌ها ارتباط دارند و به تبادل نظر می‌پردازند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه معاون سیاسی و مدیر دفتر امور سیاسی استانداری این موضوع را با قوت دنبال کنند تصریح کرد: در مجموع مردم انتظار دارند کارگزاران میانی بتوانند ارتباط منظم و حساب شده‌ای با مردم و گروه‌های مختلف برقرار کنند.