به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مجمع انتخابات رئیس هیئت کشتی استان همدان روز چهارشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان، دبیر فدراسیون کشتی و اعضای مجمع در سالن کنفرانس مجموعه ورزشی شهید شمسی پور همدان برگزار شد.

وحید بیگم جانی، محمد فتحی، حمید مومیوند، میثم مصطفی جوکار و حمیدرضا یاری پنج کاندید تصدی ریاست هیات کشتی همدان بودند که در نهایت پس از بیان برنامه ها آقایان وحید بیگم جانی، محمد فتحی، حمید مومیوند، میثم مصطفی جوکار انصراف خود را اعلام کردند.

پس از پایان شمارش آرا از 16 رأی مجمع حمیدرضا یاری با کسب 16 رأی و حداکثر آرا برای 4 سال به عنوان رئیس هیئت کشتی استان همدان انتخاب شد.