به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرماندار اسدآباد اظهار داشت: در حدود 6 سال است که مامور به خدمت در استان مرکزی و همدان بودم و هم اینک پیشنهاد بازگشت به استانداری البرز بمن داده شده است.

وی تصریح کرد: از لحاظ قانونی برای این جابه جایی نیاز به استعفا بود که برابر مقررات عمل کرده و استعفای بنده در دست بررسی قرار دارد.

حمیدوند گفت: 3 و نیم سال در نهاوند فرماندار بودم و از سال گذشته در اسدآباد مشغول خدمت هستم و اکنون پیشنهاد استاندار البرز برای پست مدیرکل سیاسی امنیتی را پذیرفته و خواهان ادامه خدمت در این استان هستم.

گفتنی است به تازگی یزدان آزرمی معاون سیاسی فرماندار اسدآباد نیز به دلیل شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی استعفا کرده است.