به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، فرمانده انتظامی بهار گفت: ماموران انتظامی شهرستان بهار با اجرای ایست و بازرسی مقطعی به یک دستگاه وانت مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ بزرگعلی نوری افزود: در بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، 2 تن و 520 کیلوگرم برنج قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این خصوص به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج های کشف شده را 189 میلیون ریال ارزیابی کردند، افزود: یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.