به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون بهبود تولیدات جهاد کشاورزی استان همدان اظهارداشت: در استان همدان 370 هزار راس دام سنگین داریم که حدود 4.5 درصد دام سنگین کشور را دارد. سال قبل در استان همدان 375 هزار تن شیر در استان همدان  تولید شده است که در مقایسه با سال قبل از آن 6 درصد افزایش دارد.

محمدنظر‌پور درباره دریافت کرایه اضافی رانندگان گفت: چنین موضوعی را به دامداران به ما منعکس کردند که در جلسه‌های مختلف پیگیر حل این مشکل هستیم برای کاهش هزینه حمل نهاده‌های دامی در استان همدان با حمایت وزرات جهاد کشاورزی نخستین محموله نهاده دامی به صورت ریلی در قالب 2 هزار و 500 تن ذرت وارد استان شد که برای حمل سایر نهاده‌های به این شکل با همکاری راه‌آهن برنامه‌ریزی شده است و نهاده‌های دیگری هم این طوری به استان حمل خواهد شد.

وی با اشاره بر اینکه 359 واحد تولید شیر صنعتی با ظرفیت 50 هزار تن در استان داریم، افزود: سبوس را کارخانه‌های آرد موظف هستند تحویل بدهند و اما کارخانه‌های چغندر قند وظیفه‌ای برای تحویل تفاله چغندر قند ندارند. پس دامدار باید از بازار آزاد آنرا تامین کند برای تولید بز  پر بازده هم برنامه‌ریزی شده است. که برای تحقق این هدف 5 پروانه در شهرستان‌ها نهاوندف ملایر و اسد‌آباد صادر شد.

نظر‌پور درباره دیگر حمایت‌های جهاد کشاورزی همدان از دامداران اظهار داشت: ایجاد واحد‌های صنعتی، توجه به حمایت و راه‌اندازی از واحد‌های غیر‌فعال با تامین تسهیلات و غیره است که سال قبل 864 دامدار برای تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند که حدود 151 دامدار با تامین وثقیه و شرایط دریافت وام لازم را دریافت کردند. وام پرداختی هم حدود 20 میلیارد‌تومان است. وظیفه جهاد کشاورزی شناسایی و معرفی دامداران بوده تامین وثقیه بر عهده دامدار است.