به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، امدیر کل راه وشهرسازی استان همدان ظهار داشت: استان همدان از سه ناحیه شمالی ،مرکزی و جنوبی تشکیل شده که ناحیه مرکزی علی رغم گذشت زمان نسبتاً زیاد از انعقاد قرارداد و تهیه آن و قرارگیری شهر همدان به عنوان مرکز استان در این ناحیه تاکنون تصویب نشده بود.

وی افزود: با توجه به اینکه این طرح از جمله اسناد فرادست و هدایتگر دیگر طرح های شهری استان بالاخص مجموعه شهری و طرح جامع شهر همدان بوده و ضرورت داشت این طرح به تصویب برسد در اولویت اقدامات این اداره کل قرارگرفت.

ربانی ارشد یادآورشد:  این جلسه که به ریاست مهندس اسلامی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و با حضور دبیر و اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین مهندس عراقی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان تشکیل گردید طرح مذکور مطرح و به تصویب اعضاء رسید .

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، زمینه برای توسعه هماهنگ،موزون و منسجم ناحیه مهیا شده و با سطح بندی مراکز جمعیتی،ساماندهی نظام شهری و سکونتگاهی ناحیه که با توجه به قابلیت ها و پتانسیلها صورت گرفته است کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال داشته و از گسترش حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی جلوگیری می نماید.

ربانی در پایان خاطرنشان ساخت: با تصویب طرح مذکوربر اساس ضوابط و مقررات اجرایی آن زمینه برای توسعه اصولی فراهم گردیده و از اقدامات بی ضابطه و فعالیت های غیر مرتبط که منجر به تخریب اراضی کشاورزی و باغات می شود جلوگیری می نماید .