به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان همدان گفت: طرح ایجاد کمربند حفاظتی یکی از برنامه ها و اولویت های اساسی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که با هدف حفظ و حراست از عرصه های طبیعی اجرا می شود.

به گفته رضا الوندی، تا سال های گذشته کمربند حفاظتی به صورت فیزیکی با ایجاد کانال و قطعات فیزیکی اجرا می شد اما از سال گذشته به صورت نوار سبز، با کاشت نهال با گونه های با قابلیت اقتصادی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: گونه های گیاهی که در کمربند حفاظتی کشت می شود، سازگار با اقلیم هر منطقه و گونه های صنعتی، دارویی، خوراکی و مثمر اقتصادی هستند.

معاون حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی همدان گفت: طرح احداث کمربند حفاظتی مانع توسعه اراضی کشاورزی و باغی اشخاص حقیقی به سمت عرصه های ملی و منابع طبیعی می شود.

الوندی یادآوری کرد: سال گذشته این طرح در ۲۵ کیلومتر از عرصه های ملی و منابع طبیعی اجرا شد و قرار است امسال نیز این کار در مساحت ۲۵ کیلومتر در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد.

حدود ۵۰ درصد مساحت همدان را اراضی ملی تشکیل می دهند.