به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت : این شرکت در بازه زمانی دو هفته ای قیمت اعلامی در پیش فاکتور خود را چند برابر افزایش داد که با شاکی خصوصی پرونده رسیدگی شد.

 حسن پور افزود : متهم به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 862 هزار و 180 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد که رای صادره اجرا و جریمه وصولی به حساب خزانه دولت واریز شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: