به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، استاندار همدان روز چهارشنبه در جمع سازمان های مردم نهاد استان همدان از سمن ها خواست که با لایه های مختلف جامعه ارتباط برقرار کرده و با ایجاد انگیزه مضاعف در بین آحاد مردم، آنها را از بی تفاوتی خارج کرده و به آینده امیدوارتر کنند.

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد میدان مهم برای نبوغ جوان های مستعد و نخبه هستند، گفت: باور جوان ها بسیار مهم است و باید تشکل ها جوان باوری را تقویت کنند چرا که این امر زمینهساز سرعت بخشیدن به رشد و بالندگی کشور هستند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه دولت اعتقاد عمیق به مشارکت همه جانبه مردم در تصمیم گیری ها دارد، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم باور عمیق به کارکرد تشکل ها و ضرورت زمینه سازی برای نقش آفرینی آحاد مختلف مردم در همه عرصه ها دارد.

وی اظهار داشت: اعتقاد دولت به حضور عمیق مردم در عرصه هایی مختلف ریشه در تفکر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و رییس جمهوری نیز اعتقادش این است که دولت تدبیر و امید بدون مشارکت مردم نمی تواند همه مسایل و وظایف را پیگیری و اجرایی کند.

شاهرخی افزود: اعتقاد مسئولان نظام همواره در این است که مردم دولت ساز هستند و با نگاه خود شیوه اداره کشور را بر اساس برنامه هایی که دولت اداره می کنند، انتخاب می کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم در چارچوب قانون باید در تمامی عرصه ها نقش آفرینی کنند، گفت: مردم به عنوان سرمایه اجتماعی اصلی ترین دارایی کشور به شمار می روند و معتقدیم مشارکت آنان در سازمان های مردم نهاد می تواند هدفمند پیش برود.

وی فعالیت تشکل ها را در رشد و پیشرفت کشور در عرصه های اجتماعی بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: مسئولان باید با آغوش باز از سازمان های مردم نهاد استقبال کنند.

استاندار همدان تاکید کرد: این باور در استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد باید توسط تمامی دستگاه های اجرایی استان عملیاتی شود و فعالیت سمن ها فرصت گرانبهایی است.

شاهرخی با تاکید بر برون سپاری برنامه ها به سازمان های مردم نهاد گفت: مسئولان به واگذاری برنامه ها و طرح ها به سمن ها  توجه جدی داشته باشند و از ظرفیت بالقوه سمن ها استفاده کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: