اداره کل ورزش و جوانان استان توانست در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در همدان رتبه برتر در رشد شاخص های عمومی بین دستگاه های اجرایی را کسب کنند.

لینک کوتاه خبر