به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، در پنجمین روز هفته دولت پروژه جایگاه شرکت تعاونی روستایی ترکان قهاوند با حضور فرماندار و نمایندگان مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی به بهره برداری رسید.

فرماندار همدان در افتتاح پروژه جایگاه شرکت تعاونی روستایی ترکان قهاوند نیز بیان کرد: این پروژه از فروردین سال 97 آغاز و در مساحتی افزون بر 2700 متر مربع تکمیل و تیرماه 98 به پایان رسید.

افشاری در ادامه گفت: 6میلیارد و 400میلیون ریال آورده و 5 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه احداث این جایگاه بوده است و این جایگاه بعداز انقلاب به توزیع سوخت پرداخته و با همت مسئولین شهرستان همدان و پیگیری سازمان تعاون روستایی و شرکت تعاونی، تبدیل به جایگاه شده و علاوه بر بعد اقتصادی که برای شرکت داشته تا چند دهه می تواند نیاز مردم منطقه شراء را تامین کند و بنزین، نفت گاز، نفت گاز کشاورزی را داشته باشد.

وی در ادامه افزود: این جایگاه در آینده ای نزدیک اقدام به عرضه روغن موتورخواهد کرد و دو تلنبه بنزین معمولی با 4 نازل اضافه می کند که در حال حاضر نازل های بنزین معمولی، 4با 4 نازل و دو تلنبه با ظرفیت روزانه 12 هزار لیتر ،نفت گاز پایانه با 4 نازل و دوتلنبه و ظرفیت روزانه 29 هزار لیترو نفت گاز کشاورزی با 2 نازل و یک تلنبه و ظرفیت روزانه 12 هزار لیتر فعالیت خود را آغاز کرده و برای 6 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: