مرحله نخست مسابقات رنکینگ تیراندازی با کمان داخل سالن کشور گرامیداشت سردار شهید حاج حسین همدانی و شهدای حرم با رقابت ۲۲۸ کماندار در ۲ ماده ریکرو و کامپوند به مدت ۲ روز به میزبانی همدان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر